Ontdek heden en verleden van Brabant
online versie
Silhouetten Brabant Stoet - ontwerp Wanda van Riet
Logo Nieuwsbrief - oktober 2018

Brabant Stoet
Terugblik op Brabant Stoet in Bergen op Zoom
Dat immaterieel erfgoed wel degelijk ‘levend erfgoed’ is, was overduidelijk te zien op de happening Brabant Stoet (16 september jl.) met ruim 25.000 bezoekers: een bonte verzameling van zo’n 110 groepen uit Noord-Brabant en Vlaanderen.
copyright Martien Coppens
Beeldmateriaal over loopgroepen
Samen met LECA Gent leverden wij het beeldmateriaal voor de expositie Brabant Stoet: een verbeelding van de ‘lopende cultuur’ in het Hertogdom Brabant, zoals gilden, reuzen, steltlopers, fanfares en majorettes, carnaval en volksdansen.
Van Gogh boek
Aankondiging Van Gogh boek
Op 30 november a.s. om 14.00 uur wordt in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch het eerste exemplaar van In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh overhandigd aan onze commissaris van de Koning. Van dit boek verschijnt eveneens een Engelstalige versie.
Arm in Arm met Peerke
Medewerking expositie ‘Arm in arm met Peerke’
In het Peerke Donders Paviljoen wordt het verhaal van armoede en armoedebestrijding in Tilburg sinds 1809 in woord en beeld verteld. Wij hebben beeldmateriaal geleverd en acht boeken in bruikleen gegeven.
Van Maerlant fragment
Archeologie van het handschrift
De Brabant-Collectie en de Universiteitsbibliotheek bevatten een voor multidisciplinair onderzoek en onderwijs interessante verzameling handschriften en fragmenten: ca. 600 handschriften en archivalische bronnen van de middeleeuwen tot heden
Lees meer
Officie Onze Lieve Vrouw
Van het prachtige 17e-eeuwse gebedenboek Officivm Beatæ Mariæ Virginis, gedrukt in Antwerpen (Officina Plantiniana) in 1622, bezit de Universiteitsbibliotheek Tilburg als enige Nederlandse bibliotheek een compleet exemplaar.
Lees meer
Leo Belgicus
Leo Belgicus en de Tachtigjarige Oorlog
Symboliek in de cartografie is van alle tijden. De representatie van de Nederlanden in de vorm van een leeuw, de ‘Leo Belgicus’, maakte gedurende de Tachtigjarige Oorlog een grote opmars.
Lees meer
Expo Provinciehuis
Oproep rondreizende foto-expositie Brabant Stoet
Na Bergen op Zoom en ’s-Hertogenbosch zal deze expositie te zien zijn in het Huis van de Stad te Lommel (6 november 2018 t/m 6 januari 2019) en vervolgens op Tilburg University. Geïnteresseerd in het huren hiervan? Informeer bij brabant@uvt.nl.
Kaart Diederik Zijnen
Mini-expositie ‘Menno van Coehoorn en de Zuiderwaterlinie’
Tot en met 14 december a.s. is op niveau 0 en 1 van de Universiteitsbibliotheek een mini-expositie te zien over de vestingbouwer Menno van Coehoorn en Zuiderwaterlinie.
Lees meer
Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Instagram   Facebook   Twitter   Linkedin